Nadelen groendak

Nadelen groendak: deze vallen in het niet bij de overweldigende voordelen! Geplaatst op een lekvrij dak, veroorzaakt een groendak geen lekken; integendeel, het fungeert als een beschermende laag voor de dakbedekking, waardoor de levensduur van het dak wordt verlengd. Kortom, de positieve impact van een groendak op duurzaamheid en bescherming maakt eventuele nadelen verwaarloosbaar.

NADELEN

GROENDAK

Nadelen groendak: lekdetectie.

Nadelen groendak: moeilijker om een lekdetectie ui te voeren.
Door een groendak kan het opsporen van lekken moeilijker zijn. Hetzelfde probleem bestaat bij dakisolatie (warm-dak) en dakterrassen. Het is vaak niet duidelijk vanwaar de lekkage juist komt omdat het water nu eenmaal een weg zoekt. Daarom zijn er bedrijven ontstaan die er in slagen om lekken door allerhande lagen heen te detecteren. Zo hoeft er maar een stukje groendak weggehaald worden om het lek te herstellen. De risicopunten bij platte daken zijn de dakranden, koepels en dak-doorvoeren. De afwerking ervan moet steeds goed nagekeken worden.

Een geschikt dak onder het groendak.

Om uit te maken of een dak geschikt is voor een groendak moet het aan enkele voorwaarden voldoen. Een lekvrije dakbedekking in goede staat en voldoende afwatering zodat er geen te grote plassen op het dak staan. De afwerking van de dakbedekking en hoogte van dakranden en koepels spelen ook een rol.

Nadelen groendak voorkomen.

Ongelijke dakbedekking:

Slechte of losse naden en luchtblazen in roofing dienen eerst hersteld te worden. Indien de dakbedekking in slechte staat is moet deze eerst vernieuwd worden.

We plaatsen NOOIT een groendak op een versleten dakbedekking!

Voor het aanleggen van het groendak worden de problemen op het dak aangepakt door een dakwerker.

Te lage afwerking:

Nog een aandachtspunt is de loodslab langs gevels. Deze moeten voldoende hoog zijn i.f.v. de dikte van het groendak. Wanneer deze niet hoog genoeg is om er met het groendak tegenaan te werken dan plaatsen we een kiezelstrook. Deze is niet alleen lager dan de opbouw maar zorgt ook voor een hele vlotte drainage van het regenwater. Zo vermijden we het risico op vochtinfiltratie in de gevels.

Extra aandacht voor koepels:

Langs lage dakkoepels plaatsen we ook een kiezelstrook. Deze zorgt voor een betere drainage en minder hoge opbouw. Om het groendak tot tegen de koepel te kunnen aanleggen moet we de hem verhogen. Dit is vlot uitvoerbaar met een PVC opkant waarop de bestaande of nieuwe koepel past. Koepels hebben standaardmaten die allemaal terug te vinden zijn. Hiervoor kan u ook op ons rekenen!

Dakranden:

De hoogte van de dakranden moet volstaan voor het groendak.  De opbouw van een groendak heeft een dakrand van min. 10 cm nodig. Is de dakrand enkel op het hoogste punt van het dak wat lager dan 10 cm, dan kunnen we de opbouw daar licht hellend aanleggen. Is de hoogte algemeen minder dan 10 cm dan gebruiken we randprofielen.

Bestel een dak inspectie via de groendak webshop

Een groendak zelf aanleggen, bestel je groendak via de groendakwebshop.

Een groendak zelf plaatsen, bestel je groendak pakket via de webshop.

Een groendak zelf aanleggen, bestel je groendak via de groendakwebshop.